Kuvvetli Vefkler

Vefkleri daha kuvvetli ve olumlu sonuçlar verebilecek hale sokabilmek için, dört büyük meleğin isimlerini yapılan vefkin köşelerine yazarsak çok daha kuvvetli olmaktadır. Çünkü bu dört büyük melek isimleri, yazılmış olan vefklere çok fazla etki etmektedir. Kuvvetli Vefkler yapımında Cebrail ismi, muhabbeti, evliliği, aşkı ve kazanç olaylarında ilerlemeyi temsil etmektedir. İsrafil ismi ise geçimsizliği, ayrılığı ve huzursuzluğu ortadan kaldırmak için yazılır. Mikail ismi ise bolluğu, bereketi, hayır ve bereketi temsilen yazılmalıdır. Azrail ismi ise şifa bulmak adına kullanılmaktadır, uykusuzluğu, kabus ve sıkıntılardan kurtulmak, hastalık ve belalardan uzak durmak adına yazılmalıdır. Kuvvetli Vefkler yapılırken tabi bu durumların tam tersi olan kötülükler içinde vefkler hazırlanmaktadır, ama bu vefkler iyilik amacı gütmediği için büyü anlamını taşımaktadır.

Leave a Reply